Book SWING KINGS Duo sax piano, Jazz duo, Edinburgh - Encore Musicians